Portada » Team của chúng tôi

Team của chúng tôi

Cabeceravietinfoviet_opt

Một gia đình toàn tâm cho dịch vụ của bạn

Nguyễn Phương Thảo

Cử nhân ngôn ngữ Tây Ban Nha trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Việt Nam).

Từ khi đến Tây Ban Nha học tập, tôi đã được trải nghiệm những công việc có liên quan tới Việt Nam. Tôi nhận thông dịch viên cho các buổi đàm phán giữa các doanh nghiệp, cho các buổi triển lãm và các sự kiện. Tôi cũng là hướng dẫn viên tự do tại Tây Ban Nha hay thậm chí tại Việt Nam. Ngoài ra tôi có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị giấy tờ hồ sơ, đặc biệt là lĩnh vực nhập cư và giáo dục. Tôi hướng đến dự án này dựa trên nhu cầu của cộng đồng người Việt cũng như những người bạn Tây Ban Nha đang ngày càng tăng lên.

Ernesto Vaca-Pereira Sánchez

Nhà báo và Nhà sử học. Hiện tại tôi đang làm việc cho công ty truyền thông Atodaplana.es, một công ty chuyên viết bài cho các tạp chí, thiết kế, quản lí mạng và các phương tiện truyền thông. Trước đây tôi làm việc cho dự án “Di cư là văn hóa” của Bảo tàng Châu Mĩ và trung tâm văn hóa Circulo de Bellas Artes của Madrid.

Tôi mong đợi với tiềm năng của dự án này, cùng với cố gắng của chúng tôi, cộng thêm sự ra đời đúng thời điểm và bối cảnh phù hợp, VietCasa sẽ là đi đến một kết quả thành công và thật hữu ích.